BRAVICO is een sociale onderneming.

  • BRAVICO is dé plek waar jonge mensen tal van positieve manieren vinden om zelf iets te doen aan hun eenzaamheid en sociaal isolement;

  • BRAVICO verbindt persoonlijke ervaringen en vernieuwende ideeën aan het grotere publiek;

  • BRAVICO werkt samen met partners die betrokken en (ervarings)deskundig zijn;

  • BRAVICO gaat met iedereen die wil de dialoog aan over een positieve kijk op eenzaamheid en zingeving.

Hiermee is BRAVICO het eerste én enige platform voor 100% positiviteit rond eenzaamheid.

De missie

“Raak gedialogeerd“

Er zijn vele manieren om naar eenzaamheid te kijken. BRAVICO zet zich in voor een minder eenzijdige en negatieve kijk op en dialoog over eenzaamheid.

De visie

“BRAVICO is een duurzame beweging met een duidelijke visie: positiviteit helpt de jonge generatie vooruit.”

We problematiseren en medicaliseren tegenwoordig bijna alles. Generatiegebonden leefstijlonderwerpen benaderen we te vaak vanuit een medisch model. Alles krijgt een naampje; ook eenzaamheid. Dat zou vooral iets voor de meest kwetsbaren zijn.

Dat moet anders. BRAVICO is ervan overtuigd dat er andere manieren van kijken naar, praten over en bezig zijn met eenzaamheid bestaan. Positieve manieren.

BRAVICO’s aanpak

Bijna alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook de bewustwording rond ‘ingewikkelde’ onderwerpen als eenzaamheid is best een ding. Maar BRAVICO gelooft dat het niet onmogelijk is. Soms is er gewoon een omweg nodig. Uiteindelijk komen we daar waar we moeten zijn.

Om deze positieve beweging in gang te zetten, moeten we samenwerken. Want iedereen mag weten dat de jonge generatie uiteindelijk ook de meest positieve generatie is, toch? Samenwerken kan door het delen van echte verhalen, het aangaan van de dialoog, het vinden van (h)erkenning , het kijken door een andere bril en het leren inzetten van positiviteit.

BRAVICO is een online zoek- en vindplaats, organiseert laagdrempelige ontmoetingssessies, workshops, lezingen en dialoogsessies en werkt altijd samen met de jonge generatie.

 

 
bravico-platform.jpg