Over Bravico

 

BRAVICO is geen subsidie-afhankelijke stichting, wel een sociale onderneming. Positieve ideeën en duurzame verandering zijn namelijk meer waard dan alleen een spreekwoordelijke pluim.

  • BRAVICO brengt jonge mensen in gesprek en contact met elkaar;

  • BRAVICO is dé plek waar jonge mensen tal van positieve manieren vinden om iets te doen aan hun eenzaamheid en sociaal isolement;

  • BRAVICO verbindt persoonlijke ervaringen en vernieuwende ideeën aan het grotere publiek;

  • BRAVICO gaat met iedereen die wil de dialoog aan over eenzaamheid en zingeving.

Hiermee is BRAVICO het eerste platform dat de praktijk van en dialoog over eenzaamheid onder de jonge generatie een waardig podium geeft.

Want eerlijk: onderzoek is belangrijk en beleid noodzakelijk, maar zonder de praktijk komen we nergens.

De missie

“Raak gedialogeerd“

Er zijn vele manieren om naar eenzaamheid te kijken. BRAVICO zet zich in voor een minder eenzijdige kijk op en dialoog over eenzaamheid, zonder waardeoordeel.

De visie

“BRAVICO is een duurzame beweging met een duidelijke visie: positiviteit helpt de jonge generatie vooruit.”

We problematiseren en medicaliseren tegenwoordig bijna alles. Generatiegebonden leefstijlonderwerpen benaderen we te vaak vanuit een medisch model. Alles krijgt een naampje; ook eenzaamheid. Dat zou vooral iets voor de meest kwetsbaren zijn.

Dat moet anders. BRAVICO is ervan overtuigd dat er andere manieren van kijken naar, praten over en bezig zijn met eenzaamheid bestaan.

BRAVICO’s aanpak

Bijna alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook de bewustwording rond ‘ingewikkelde’ onderwerpen als eenzaamheid is best een ding. Maar BRAVICO gelooft dat het niet onmogelijk is. Soms is er gewoon een omweg nodig. Een die leidt langs alle belangrijke thema’s van de jonge generatie. En uiteindelijk komen we daar waar we moeten zijn.

Om deze positieve beweging in gang te zetten, moeten we samenwerken. Want iedereen mag weten dat de jonge generatie uiteindelijk ook de meest positieve generatie is, toch? Samenwerken kan door het delen van echte verhalen, het aangaan van de dialoog, het vinden van (h)erkenning , het kijken door een andere bril en het leren inzetten van positiviteit.

BRAVICO organiseert laagdrempelige ontmoetingssessies, workshops, lezingen en dialoogsessies en werkt hierbij altijd samen met de jonge generatie.

 

 
bravico-platform.jpg