De partners.

Willemijn Buijn

Willemijn is energie-expert, trainer, geregistreerd Co-Active coach en ervaren spreker. Ze is eigenaar van Will2Be en coacht en traint (veelal jonge) mensen en bedrijven in het (her)vinden van de juiste energie en balans. Check de website van Will2Be.

Anita Weststrate

Anita is adviseur, coördinator en trainer. Ze is eigenaar van Sparko en organiseert dialoogsessies, workshops en trainingen waarmee ze (veelal jonge) medewerkers en werkgevers ondersteunt bij teamcohesie en werken met ‘ziel en zakelijkheid’. Check de website van Sparko.

Emily Bechthold

Emily is illustrator en hard op weg om haar eigen coachingspraktijk op te zetten. Zelfzorg en zelfliefde zijn in haar werk én dagelijks leven erg belangrijk. Met openheid en creativiteit weet ze ‘lastige’ onderwerpen zoals eenzaamheid te benoemen en te veranderen. Met haar eigen ervaringen hoopt zij anderen te inspireren.

Remko de Paus

Remko is interim beleidsadviseur voor diverse gemeenten en gemeenteraadslid in Zwolle. Hij heeft veel kennis van en ervaring in het sociaal domein en heeft naast deze portefeuille ook o.a. duurzaamheid en participatie. Remko zit zich in voor de jonge generatie: jeugd en jongvolwassenen.

Manny Moerman

Manny biedt coachtrajecten die gebaseerd zijn op het 3C-model: Connect, Contribute en Co-create. Tijdens het traject kun je in je eigen tempo stappen zetten in je ontwikkeling, loopbaan en leven. Check de website van MillennialCoach.