Geplaatst op Geef een reactie

Kinderen en zingeving

Door Frances Nuijnen. Eigenlijk ben ik mijn hele leven lang al bezig met zingevingsvragen. Maar opgroeiend in een burgerlijk Rooms Katholiek gezin vond ik geen antwoorden in de kerk, liturgie of de bijbel. Terwijl het juist wel die omgeving was waarin ik mij vragen stelde als:  Waarvoor leven wij? Wie of wat is God? Wat is mijn taak op deze wereld? Grote vragen voor een kind.

Antwoorden opdreunen

Het zijn vragen die erg lijken op de vragen uit de Cathechismus[1]  waarmee ik ben opgegroeid.  De eerste vraag uit deze leer was: Waartoe zijn wij op aarde? Het antwoord dat opgedreund moest worden is “Wij zijn op aarde om God te kennen, Hem lief te hebben, Hem te dienen en eens voor eeuwig bij Hem te leven”.

Achteraf bezien liep ik meer warm voor de vraag dan het antwoord. Want de vraag bleef bij mij hangen. De antwoorden in de Catechismus waren net als de tafels die ik uit mijn hoofd moest leren. Het waren woorden zonder betekenis voor mij.

Eenzaam

Dat ik als jong kind – denk aan lagereschoolleeftijd – bezig was met deze vragen en geen gesprekspartner had, maakte mij eenzaam.  Het lukte mij niet om antwoorden te vinden op waarvan ik nu zeg dat het zielenvragen waren. Aan de andere kant, als ik op zulke jonge leeftijd wél een gesprekspartner had gehad, dan had die mijn vragen ongetwijfeld geproblematiseerd. Of afgedaan met “je bent te jong om je daarmee bezig te houden”. Of misschien was ik wel naar een hobbyclubje gestuurd. “Ga maar gewoon spelen met andere kinderen!”

Eenzaamheid kent zo veel verschillende lagen en komt in werkelijk alle leeftijdsgroepen voor. Echter, (te) vaak wordt vooral aandacht besteed aan sociale of emotionele eenzaamheid. Ik beschouw dat als eenzaamheid in de horizontale dimensie.  Te weinig wordt er stil gestaan bij eenzaamheid waaraan grotere, existentiële vragen ten grondslag liggen. Ik noem dat de eenzaamheid in de verticale dimensie.

Praten over  ‘grote vragen’

De twee dimensies horen bij elkaar.  Ze ondersteunen en verdiepen elkaar.  En daarom is het zo fijn dat BRAVICO er is. Bewustwording en ontmoeting met hulp van allerlei verschillende professionals, die ieder op een andere manier ondersteunen bij het maken van verbinding. Bij sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid én bij eenzaamheid als gevolg van ‘grote vragen’.

Heb jij ook weleens vragen of twijfels over zingeving? Over wie je bent en wat jouw doel in het leven is? Voel je je  op zulke momenten alleen? Eenzaamheid komt in allerlei vormen en op alle leeftijden voor. Ook bij kinderen. Daar is niks geks aan. Het is belangrijk dat je, al op jonge leeftijd, mag praten en vragen kunt stellen. Wil je eens in gesprek? Zoek gerust contact met mij of de andere Brave Ones.

Frances is verlies- en herstelbegeleider en geestelijk verzorger.

 

[1] Een catechismus is een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma’s systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij de catechese, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven.